desolate
(verb.) to lay waste; devastate.
shi-no-monogatari:- Pupa || ★ || read
zuzhou:

Suehiro Maruo- Maruo Graph Ex Vol. 2: Monochrome Show (Artbook)