desolate
(verb.) to lay waste; devastate.
shi-no-monogatari:- 30 Seconds Strange Horror Stories || ★
shi-no-monogatari:- Hakaijuu || ★